— STUDIO NOA ARCHITECTEN

Search Results

AVB_Reader_141027 print-1 copy

In het najaar van 2014 wordt voor het atelier Gebouw en Detail het ontwerpatelier Transformatie Werkgebouw Suikerunie aangeboden. Het atelier wordt aangeboden aan tweede- en derdejaars studenten van de Academie van Bouwkunst in Groningen. Het atelier zal gegeven worden door Emiel Noordhuis (pvanb architecten) en Christiaan van Hegelsom (Studio NOA Architecten). Doordat zich een nieuw programma van eisen met de functie wonen aandient, is een transformatie van het Werkgebouw op het Suikeunietterrein noodzakelijk. Het gebouw zal aan huidige eisen moeten voldoen die horen bij de ophanden zijnde transformatie van kantoorgebouw naar woongebouw. Aan de hand van het Golden Circle Principe (WHYWHAT- HOW) van Simon Sinek zal naast het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden en het verwerven van een onderzoekende houding en –vaardigheden ook het (individuele) maatschappelijke bewustzijn van de studenten verder worden ontwikkeld. Naast deze “duurzame” ingreep (de verlenging van de levensduur van het Werkgebouw) zal gekeken worden op de Cradle to Cradle manier (C2C) van Michael Braungart en William McDonough over de benadering van materiaal en detail.

Type: onderwijs
Jaar: 2014
Status: afgerond
Opdrachtgever: academie van bouwkunst
Locatie: groningen
Ism: pvanb architecten
Team:  christiaan van hegelsom, emiel noordhuis
Categories: herbestemming, cradle to cradle, suikerunie

Read More